கறுஞ் சிறுத்தை

மானை வேட்டையாட தயாராக இருந்த அபூர்வ கறுஞ் சிறுத்தை! வாழ்த்து மழையில் நனையும் போட்டோகிராபர்

மஹாராஷ்டிராவில் உள்ள தேசிய பூங்கா ஒன்றில், ஆபூர்வ கறுஞ் சிறுத்தை ஒன்று, மானை வேட்டையாட தயார் நிலையில் இருந்தது. இதனை…