கல்லூரி பேராசிரியர் பணியிடை நீக்கம்

‘நைட்டுக்கு நான் வரவா’ கல்லூரி மாணவிக்கு ஆபாச Chat : கல்லூரி பேராசிரியரின் லீலை அம்பலம் : பணியிடை நீக்கம் செய்து அதிரடி..!!

கோவை : கோவையில் பேரூர் சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை அறிவியல் தமிழ்க்கல்லூரியில் மாணவியிடம் ஆபாசமாக பேசிய தொல்லை கொடுத்த பேராசிரியர்…