களை கட்டிய நிலாச்சோறு திருவிழா

கோவையில் களை கட்டிய நிலாச்சோறு திருவிழா: கும்மியடித்து இரவு முழுவதும் பாடி மகிழ்ந்த பெண்கள் !!!

கோவை: கோவையில் களை கட்டிய நிலாச்சோறு திருவிழாவில் சுமார் ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஒன்று கூடி கும்மியடித்து தாங்கள் கொண்டு…