காணொலியில் பங்கேற்பு

மாணவர்களுடன் பணியாற்ற இஸ்ரோ தயார் : கோவையில் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் பேச்சு!!

கோவை: ஸ்ரீ சக்தி பொறியியல் கல்லூரியில் செயற்கை கோள் தரத்தள கண்காணிப்பு மையத்தை இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் இன்று துவக்கி…