காதல் திருமணம் செய்துகொண்ட மருத்துவர்கள் காவல்நிலையத்தில் தஞ்சம்

காதல் திருமணம் செய்துகொண்ட மருத்துவர்கள் காவல்நிலையத்தில் தஞ்சம்

மதுரை: மாற்று சமூகம் என்பதால் மருத்துவர்களின் காதல் திருமணத்திற்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் காதல் ஜோடி காவல்நிலையத்தில் தஞ்சம்…