காந்தி பயன்படுத்திய ஸ்பூன் மற்றும் கிண்ணம்

ஏலத்திற்கு வருகிறது காந்தி பயன்படுத்திய ஸ்பூன் மற்றும் கிண்ணம்… விலையைக் கேட்டால் உங்களுக்குத் தலையே சுற்றிப் போகும்…

இந்தியத் தேசத்தின் தந்தையாகப் போற்றப்படக்கூடியவர் மகாத்மா காந்தி. இவர் இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்காக அகிம்சை முறையில் போராடியதன் விளைவாய் நாம் இன்று…