காபி டே

ரூ.7,000 கோடி கடனில் தத்தளித்த காஃபி டே… ஒரே ஆண்டில் மீட்டெடுத்த மாளவிகா ஹெக்டே: கணவனால் முடியாததை மனைவி சாதித்தது எப்படி..?

கஃபே காபி டே நிறுவனத்தின் சி.இ.ஓவான சித்தார்த்தாவின் மனைவி மாளவிகா ஹெக்டே பொறுப்பேற்றப் பிறகு கடனில் தத்தளித்த நிறுவனத்தை கரை…