காராசேவு

இந்த தீபாவளிக்கு நம்ம வீட்டிலே செய்யலாம் மொறு மொறு காராசேவு!!!

காராசேவு என்றாலே பலருக்கும் பிடித்தமான ஒரு  நொறுக்கு தீனி. இதனை நாம் கடைகளில் இருந்து வாங்கி சாப்பிடுவது உண்டு. ஆனால்…