கார்பன்டைஆக்ஸைடு

‘கார்பன்-டை- ஆக்ஸைடை கட்டுப்படுத்தும் தொழில்நுட்பம்’: ரூ.730 கோடி பரிசு அறிவித்தார் உலகின் No.1 பணக்காரர்..!!

கார்பன்-டை- ஆக்ஸைடு வெளியேற்றத்தை கட்டுப்படுத்தும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிப்பவர்களுக்கு ரூ.730 கோடி பரிசாக வழங்கப்படும் என உலகின் நம்பர் 1…