காலா நமக் அரிசி

பாரம்பரிய நெல்: தாய்ப்பால் சுரக்க செய்யும் காலா நமக் அரிசி!!!

அரிசி அதிகமாக சாப்பிட கூடாது என்று மருத்துவர்கள் அறிவுரை கூறி வருகின்ற இந்த சமயத்தில் நாம் தினம் ஒரு பாரம்பரிய…