கால்நடைகளுக்கு உணவாகும் தக்காளி

தருமபுரியில் தக்காளி வரத்து அதிகரிப்பு: கால்நடைகளுக்கு உணவாகும் தக்காளி

தருமபுரி: தருமபுரி மாவட்டத்தில் தக்காளி வரத்து அதிகரித்தும், விலை குறைந்ததால் சாலையில் கொட்டி கால்நடைகளுக்கு உணவாகும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது….