காவல் நிலையங்கள் மூலம் கைப்பற்றபட்ட வாகனங்கள் செப்-6 பொது ஏலம்

காவல் நிலையங்கள் மூலம் கைப்பற்றபட்ட வாகனங்கள் செப்-6 பொது ஏலம்

அரியலூர்: அரியலூர் மாவட்டத்தில் காவல் நிலையங்கள் மூலம் கைப்பற்றபட்ட வாகனங்கள் செப்-6 பொது ஏலம் விடப்படும் என மாவட்ட எஸ்பி…