கிராண்ட் ப்ரிக்ஸ் மோட்டர் சைக்கிள் பந்தயம்

ஸ்பெயின் கிராண்ட் ப்ரிக்ஸ் மோட்டர் சைக்கிள் பந்தயம் – ஜப்பான் வீரர் சாம்பியன் பட்டம்…!!

மேட்ரிட்: ஸ்பெயின் கிராண்ட் ப்ரிக்ஸ் மோட்டார் சைக்கிள் பந்தயத்தில் உலக சாம்பியன் பட்டம் வென்று ஜப்பான் வீரர் சாதனை படைத்துள்ளார்….