கிராவ் மாகா ஸ்ரீராம்

மாடியில் தவறி விழுந்து சில்லுக்கருப்பட்டி பட நடிகர் திடீர் மரணம் – ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

தமிழ் சினிமாவில் பெண் இயக்குனர்கள் அதிகமாக சாதிப்பதில்லை என்ற ஒரு குறை இருக்கிறது. அது சில்லுக்கருப்பட்டி மூலம் தவிடும்பொடி ஆகியது….