குடும்பத்தினர் ஆனந்தக் கண்ணீர்

கோவையை சேர்ந்த ஒரு வயது குழந்தைக்கு ரூ.16 கோடி மதிப்பிலான ஊசி செலுத்தப்பட்டது : குடும்பத்தினர் ஆனந்தக் கண்ணீர்..!!

கோவை: தமிழ்நாட்டின் கோவையைச் சேர்ந்த ஒரு வயது குழந்தை ஜூஹா ஜைனப்பிற்கு, முதுகெலும்புத் தசைநார் வலுவிழப்பு நோய் (Spinal Muscular…