குருவிக் கூடு

குருவி இனத்தை காக்க இருசக்கர வாகனத்தை கொடுத்த இளைஞர்!!

திருப்பூர் : இருசக்கர வாகனத்தில் குருவி கூடு கட்டுவதை பார்த்த இளைஞர் இருசக்கர வாகனத்தை எடுக்காமல் அந்த இனங்களை காத்து…