குறிப்பு

COVID-19 தொற்றில் இருந்து தப்பிக்க உங்கள் வீட்டு சமையலறையை இப்படி சுத்தம் செய்யுங்கள்!!!

COVID-19 வைரஸ் பரவுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக வழக்கமான மற்றும் பயனுள்ள சுத்தம் மற்றும் மேற்பரப்புகளை கிருமி நீக்கம் செய்வதை வல்லுநர்கள் பரிந்துரைப்பதால்,…