குறைவான வேலையின்மை சதவீதம்

இந்திய அளவில் குறைவான வேலையின்மை சதவீதம்..! உதவிய அரசின் தளர்வு நடவடிக்கைகள்..! நாலு கால் பாய்ச்சலில் தமிழகம்..!

அரசாங்கத்தின் அன்லாக் 4 நடவடிக்கையின் மூலம் அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வாதாரங்கள் மற்றும் பொருளாதாரத்திற்காக ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவதற்கு முன்பு, விவசாய நடவடிக்கைகளின்…