குற்றம்பொறுத்த நாதர் திருக்கோவில்

பிறவித்தளை நீக்கும் தலைஞாயிறு கோவில்

.நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் தலைஞாயிறுவில் உள்ளது குற்றம்பொறுத்த நாதர் திருக்கோவில். இது மறுபிறவி நீக்கும் மகாலயமாக விளங்குகிறது. விசித்திராங்கன் என்ற மன்னன்…