குழந்தை குறையோடு பிறப்பு

குழந்தை குறையோடு பிறப்பதற்கான உண்மையான காரணங்கள்!!!

திருமணமான தம்பதியினரை வாழ்த்தும் போது பெரியவர்கள் “பதினாறு பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க” என்று கூறுவார்கள். இந்த பதினாறு வகையான செல்வங்களில்…