கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை

கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் திடீர் இயந்திர தொழில் நுட்ப கோளாறு: டன் கணக்கில் கரும்பு காய்ந்து நாசம்: விவசாயிகள் கண்ணீர்…

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் திடீர் இயந்திர தொழில் நுட்ப கோளாறு காரணமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் டன் கணக்கில் கரும்பு…