கேடிஎம் RC 200

புதிய கேடிஎம் RC 200 கலர் பதிப்பு இந்தியாவில் அறிமுகம் | விலை, அம்சங்கள் & விவரங்கள்

கே.டி.எம் இந்தியாவில் புதிய வண்ணத் திட்டத்துடன் RC 200 பைக்கை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் விலை தொடர்ந்து ரூ.2 லட்சம்…