கேல் ரத்னா விருது

அர்ஜுனா, கேல் ரத்னா விருதுக்கான பரிசுத் தொகை உயர்வு : மத்திய விளையாட்டுத்துறை அறிவிப்பு

அர்ஜுனா, கேல் ரத்னா விருதுக்கான பரிசுத் தொகையை உயர்த்துவதாக மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. விளையாட்டு துறையில் சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கு…