கோவைக்கு வந்த ஆக்சிஜன்

கோவைக்கு மட்டும் 11 ரயில் மூலம் வந்த ஆக்சிஜன் : எத்தனை டன் தெரியுமா?

கோவை : ரயில்கள் மூலம் கோவைக்கு எத்தனை டன் திரவ ஆக்சிஜன் வந்துள்ளன என்பது குறித்து அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கோவையில்…