சங்குபுஷ்பம்

சங்குபுஷ்பம் இது ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும்

வெள்ளை மற்றும் இளஞ்சிவப்பு பூக்களை வளர்க்கும் ஒரு வகை தாவரமாகும் சங்குபுஷ்பம். இந்த செடி இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் காணப்படுகிறது….