சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள்

சுழற்சி முறையில் சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள்

கிருஷ்ணகிரி: சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் சுழற்சி முறையில் பிரிக்கப்பட்டு அந்தந்த சட்டமன்ற…