சட்ட விரோதம்

“இது சட்ட விரோதமானது”..! ஆர்டிகிள் 370 ரத்தின் ஓராண்டு நிறைவில் மீண்டும் சர்ச்சையைக் கிளப்பும் சீனா..!

2019’ஆம் ஆண்டில் ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தை இரண்டு தனித்தனி யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிப்பதன் மூலம் இந்தியா மேற்கொண்ட ஒருதலைப்பட்ச மாற்றங்கள் சட்டவிரோதமானது மற்றும்…