சர்க்கரை நோய் முதல் மலச்சிக்கல் வரை

பாரம்பரிய நெல்: சர்க்கரை நோய் முதல் மலச்சிக்கல் வரை போக்கும் குடவாழை அரிசி!!!

பாரம்பரிய அரிசிகள் பட்டியலில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது குடவாழை என்று சொல்லப்படும் அரிசி வகையாகும். இது சிவப்பு நிற…