சவுதி இளவரசர் முகமதுபின் சல்மான்

தொழுகை நடக்கும் நேரங்களில் கடைகளை திறக்க சவுதி இளவரசர் அனுமதி

தொழுகை நடக்கும் நேரங்களில் கடைகளை கடைகளை திறந்து வியாபாரம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்படுவதாக சவுதி இளவரசர் முகமதுபின் சல்மான் அறிவித்துள்ளார்….