சாகித்ய அகாடமி அமைப்பு அறிவிப்பு

பாலபாரதிக்கு பால சாஹித்ய புரஸ்கார் விருது:சாகித்ய அகாடமி அமைப்பு அறிவிப்பு

சென்னை: 2020ம் ஆண்டிற்கான பால சாகித்ய புரஸ்கார் விருது எழுத்தாளர் பாலபாரதிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுதோறும், இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 24 மொழிகளில்…