சாதனை செய்த சிறுவன்

கட்டைக் காலுடன் தேசியக்கொடி ஏந்தி சிலம்பாட்டம்.! சாதனை படைத்த சிறுவனுக்கு குவியும் பாராட்டு!!

விருதுநகர் : கட்டைகாலுடன் கையில் தேசிய கொடி ஏந்தி 10 கிமீ தூரம் சிலம்பம் சுற்றிவந்து சாதனை படைத்த சிறுவனுக்கு…