சாதனை படைத்த இளைஞர்

பென்சில் முனையில் உலக நாடுகள்..! சாதனை படைத்த கோவை இளைஞர்..!

பென்சில் முனையில் தலைவர்கள் பலரின் உருவப்படங்கள், புகழ்மிக்க இடங்களில் வடிவ அமைப்புகள் செதுக்கி சாதனை படைத்தவர்கள் குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம்….