சாத்தியமற்றது

தமிழக அரசின் ஓராண்டு ஆட்சி நிறைவு நாளில் அமைச்சர் கூறிய தகவல் : லிஸ்ட்டில் இருந்து அவுட் ஆன வாக்குறுதி..!!

அரசு ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வுதிய திட்டம் மூலம் பென்சன் வழங்குவது சாத்தியமில்லை என அமைச்சர் அறிவித்துள்ளது அரசு ஊழியர்களிடையே அதிர்ச்சியை…