சாம்சங் கேலக்ஸி A71

குட்நியூஸ்! விலைக்குறைந்தது சாம்சங் கேலக்ஸி A71, கேலக்ஸி A51 ஸ்மார்ட்போன்கள்

இந்தியாவில் கேலக்ஸி A71 மற்றும் கேலக்ஸி A51 ஸ்மார்ட்போன்களின் விலையை சாம்சங் குறைத்துள்ளது. இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களின் விலையும் ரூ.2,000 விலைக்…

எதிர்பாராத வகையில் திடீரென விலைகுறைந்தது சாம்சங் கேலக்ஸி A71 ஸ்மார்ட்போன்!

சாம்சங் கேலக்ஸி A71 ஸ்மார்ட்போன் இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இப்போது இந்த தொலைபேசியின் இந்திய விலை குறைந்துள்ளது. ஒரே…