சாம்சங் கேலக்ஸி S20 FE 5ஜி

BIS சான்றிதழ் பெற்றது சாம்சங் கேலக்ஸி S20 FE 5ஜி | விரைவில் இந்தியாவில் வெளியாகும்?!

சாம்சங் கடந்த ஆண்டு சாம்சங் கேலக்ஸி S20 FE 4ஜி போனை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியது. கேலக்ஸி S20 FE யின்…