சாம்சங் பட்ஸ் லைவ்

விலை குறைந்தது சாம்சங் கேலக்ஸி பட்ஸ் +, பட்ஸ் லைவ் | புதிய விலையுடன் முழு விவரங்கள் இங்கே

அடுத்த ஆண்டு கேலக்ஸி S21 தொடருடன் சேர்ந்து கேலக்ஸி பட்ஸ் புரோவை அறிமுகப்படுத்த சாம்சங் தயாராகி வருகிறது. இப்போது, ​​கேலக்ஸி…