சாலையில் வியாபராம்

தாராபுரம் உழவர் சந்தையில் வியாபாரம் செய்ய அனுமதி மறுப்பு : சாலையில் வியாபாரம் செய்த விவசாயிகள்!!

திருப்பூர் : தாராபுரம் அண்ணாநகர் பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த உழவர் சந்தையில் வியாபாரம் செய்ய அனுமதி மறுத்ததால் விவசாயிகள் சாலையில்…