சாலை உள்கட்டமைப்பு

அசாம் சாலை உள்கட்டமைப்பு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் மோடி..!

மாநிலத்தின் சாலை உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, மாநிலத்தின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு பங்களிப்பு மற்றும் இணைப்பு மேம்பாடு ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்ட அசோம் மாலா திட்டத்தை பிரதமர்…