சாலை பாதுகாப்பு குறித்த தீ தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

சாலை பாதுகாப்பு குறித்த தீ தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

திருச்சி: சாலை பாதுகாப்பு குறித்த தீ தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை திருச்சி காவல் ஆணையர் நேரில் பார்வையிட்டார். 32-வது சாலை…