சிஏஏ விதிகள்

சிஏஏ விதிகள் விரைவில் வெளியீடு..! மத்திய அரசு பாராளுமன்றத்தில் தகவல்..!

கடந்த 2019 இறுதியில் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் (சிஏஏ) கீழ் விதிகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய அரசு இன்று…