சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா கல்லூரி

ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரியின் கல்வி கட்டண விபரத்தை வெளியிட்டது தமிழக அரசு…!

சென்னை : சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரியின் கல்விக் கட்டணம் குறித்த விபரத்தை தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது….

சுகாதாரத்துறையின் கீழ் ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி : அரசின் அறிவிப்பால் மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி..!!

சென்னை : சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி, சுகாதாரத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்படுவதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. கடலூர்…