சித்த மருந்துகளை தினமும் உண்டு வந்தால் எத்தனை அலை வந்தாலும் எதிர் கொள்ள முடியும்

சித்த மருந்துகளை தினமும் உண்டு வந்தால் எத்தனை அலை வந்தாலும் எதிர் கொள்ள முடியும்: மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலர் பேட்டி…

கரூர்: சத்தான உணவுடன் சித்த மருத்துவத்தில் உள்ள மருந்துகளை மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப் படி தினமும் உண்டு வந்தால் கொரோனா எத்தனை…