சின்னவெங்காயம் அறுவடை

சின்னவெங்காயம் அறுவடை தீவிரம், தொடர்ந்து விலைகுறைந்து வருவதால் விவசாயிகள் கவலை…

தருமபுரி: தருமபுரி மாவட்டத்தில் சின்னவெங்காயம் அறுவடைதீவிர அடைந்துள்ளதால் அதன் விலைகுறைந்து வருவதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர். கடந்த மூன்று மாதங்களாக…