சியோமி டிவி

சியோமி டிவிகளுக்கு Mi TV Webcam அறிமுகமாகியிருக்கு! இதை எப்போது வாங்கலாம்? விலை எவ்வளவு?

சியோமி இன்று டிவிகளுக்காக இந்தியாவில் Mi TV Webcam ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தொற்றுநோய் காரணமாக விதிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கின் காரணமாக, ​​மக்கள்…