சிறந்த இந்தியா

ராமர் கோவில் பூமி பூஜை சிறந்த இந்தியாவை உருவாக்க ஊக்கமளிக்கும்..! கேரள ஆளுநர் ஆரிப் முகமது கான் கருத்து..!

கேரள ஆளுநர் ஆரிப் முகமது கான், நீண்டகாலமாக நீடித்த ஒரு பிரச்சினை இணக்கமாகவும் அமைதியாகவும் தீர்க்கப்பட்டிருப்பது குறித்து நாட்டு மக்கள் மகிழ்ச்சியடைய…