சிறப்புத் திட்டங்கள்

விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க சிறப்புத் திட்டங்கள்..! தொடங்கி வைத்தார் ஆந்திர முதல்வர்..!

ஆந்திர முதல்வர் ஒய்.எஸ்.ஜகன் மோகன் ரெட்டி, மாநிலத்தில் 13 வகையான சேவைகளை வழங்குவதன் மூலம் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவதை நோக்கமாகக்…