சிறுகாஞ்சொறி

சிறுகாஞ்சொறி மூலிகை தெரியுமா உங்களுக்கு? 90’ஸ் கிட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா இதை தெரியும் ஆனா பேர் தான் தெரியாது! இதோட நன்மை என்னென்னனு தெரிஞ்சிக்கோங்க!

90ஸ் கிட்ஸ்கள் தங்கள் சிறு வயதில் வயல் வெளிகளிலும், ஆறு, ஏரி ஓரங்களிலும் விளையாடும் போது ஒரு செடியின் மீது…