சிறு குறு தொழில் முனைவோர்

மத்திய பட்ஜெட் ஏமாற்றம் அளிக்கிறது – சிறு குறு தொழில் முனைவோர் வேதனை..!

கோவை : மத்திய பட்ஜெட்டில் பயனுள்ள அறிவிப்புகள் இல்லை என்றும், எமாற்றம் அளிப்பதாகவும் சிறு குறு தொழிக் முனைவோர் கருத்து…