சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-தேசிய கடல்சார் ஆய்வு நிறுவனம்

ராமர் பாலத்தின் உண்மையான வயது என்ன..? கட்டியது எப்படி..? முறையான ஆய்வுக்கு இந்திய தொல்லியல் ஆய்வு மையம் ஒப்புதல்..!

இந்திய தொல்லியல் ஆய்வு மையம் (ஏ.எஸ்.ஐ) ராமர் பாலம் சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி திட்டத்தை அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த திட்டத்தில் கடல் நீருக்கடியில் ஆய்வு…