சீனத் தொழிலாளர்கள்

பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்களை தாக்கிய சீனத் தொழிலாளர்கள்..! வேடிக்கை பார்க்கும் பாகிஸ்தான் ராணுவத் தலைமை..?

சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு நாடுகளையும் இணைக்கும் பொருளாதார நடைபாதையான சிபிஇசி திட்டத்தில் பணிபுரியும் சீனத் தொழிலாளர்கள் ஜூலை 21…